Wirtualizacja systemów automatyki

Aktualnie coraz więcej firm produkcyjnych decyduje się na wdrożenie projektów, które wykorzystują techniki wirtualizacji. Polega ona na zredukowaniu ilości fizycznych serwerów i jednocześnie zastąpieniu ich serwerami wirtualnymi. Skutkiem takiego postępowania jest otrzymanie systemu, który zużywa mniej energii elektrycznej, a także jest o wiele bardziej niezawodny. Zarówno wirtualizacja istniejących środowisk, jak i wdrażanie nowych systemów wirtualizacyjnych to jedna ze specjalizacji naszych doświadczonych inżynierów, którzy dobiorą dla Państwa najbardziej optymalne rozwiązania.

Decyzja o wdrożeniu wirtualizacji związana jest z wieloma korzyściami – zarówno operacyjnymi, jak i ekonomicznymi. W przypadku awarii serwera, jego zadania mogą zostać przejęte przez inny serwer wirtualny, dzięki czemu firma zachowuje stały dostęp do zasobów oprogramowania.  W sytuacji, gdy należy wymienić sprzęt, migracja aplikacji odbywa się znacznie sprawniej i szybciej. Co więcej, mniejsza ilość sprzętu, a także zmniejszona emisja ciepła, powodują niższe zużycie energii elektrycznej. W związku z tym obniżają siękoszty przeznaczane na sprzęt.

Wśród zalet wdrożenia wirtualizacji można wyróżnić także możliwość tworzenia wirtualnych systemów na serwerach zastępczych. W takiej sytuacji dopiero później następuje przeniesienie na serwer docelowy. Dzięki temu czas uruchomienia aplikacji jest znacznie krótszy. Dla porównania, w przypadku serwerów rzeczywistych, wdrożenie następuje dopiero wtedy, gdy firma jest już w posiadaniu wcześniej zamówionych serwerów.

Nasi doświadczeni specjaliści pomogą Państwu wybrać najbardziej trafne rozwiązanie, które w najwyższym stopniu spełni zamierzone cele.