Migracje systemów automatyki

W przypadku, gdy w instalacjach znajdują się elementy, które zostały już wycofane z produkcji , firma może doświadczyć problemów, takich jak przestoje wynikające z małej dostępności części zamiennych, ograniczenia związane z brakiem możliwości rozbudowy lub integracji systemu z nowoczesnymi systemami automatyki, a także wyższe koszty, które spowodowane są utrzymaniem przestarzałych instalacji. W takiej sytuacji warto przeprowadzić migrację systemów automatyki. Nasi inżynierowie posiadają wiedzę oraz duże doświadczenie z zakresu przygotowywania i wdrażania planów migracji.

Wdrożenie migracji systemu niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim pozwala zwiększyć wydajność produkcji oraz zapewnić jej bezpieczeństwo na najwyższym możliwym poziomie. Odpowiednio przeprowadzona migracja systemów automatyki, znacząco wpływa na poprawę wyników finansowych firmy. Eliminacja kosztów, które związane są z utrzymywaniem przestarzałej architektury systemu, przekłada się na większe oszczędności. Co więcej, migracja zapewnia efektywniejsze zarządzanie systemem, łatwiejszą kontrolę, jak i skuteczniejszą diagnostykę. Po jej przeprowadzeniu, w łatwy sposób można dokonywać integracji systemu automatyki z nowoczesnymi technologiami, które są aktualnie dostępne na rynku.

Właściwie wykonana migracja systemu jest poprzedzana audytem, podczas którego dokonuje się inwentaryzacji aktualnego stanu. Następnie sporządzany jest dokładny plan dotyczący przeprowadzenia modyfikacji. Na końcu następuje konfiguracja sprzętu, konwersja oprogramowania, walidacja oprogramowania oraz instalowany jest nowy system, który po uruchomieniu jest jeszcze sprawdzany pod kątem poprawnego funkcjonowania. Klient otrzymuje komplet szczegółowej dokumentacji, a operatorzy zostają przeszkoleni z obsługi zmodernizowanego systemu.

Nasi doświadczeni specjaliści przygotują dla Państwa najefektywniejszą strategię migracji.